japonca kursu  

AÇIKLAMA

Verilen kelimeyi şıklardan seçiniz. Süreniz 10 dakikadır.

hiragana-kelime-testi