japonca kursu  

AÇIKLAMA

Verilen kanjilerin doğru sıralamasını şıklardan seçiniz. Süreniz 10 dakikadır.

kanji testi