japonca kursu  

Hiragana Dinleme Testi

AÇIKLAMA

Duyduğunuz kelime veya cümleleri şıklardan seçiniz. Süreniz 10 dakikadır.

katakana-dinleme-testi