japonca kursu  

AÇIKLAMA

Doğru şıkkı işaretleyeniz. İşaretledikten sonra değiştirme imkanınız bulunmaktadır. Süreniz 10 dakikadır.

hiragana kelime testi