japonca kursu  

AÇIKLAMA

Dinlediğiniz Japonca cümlelerin doğru yazılışını şıklardan seçiniz. Süreniz 20 dakikadır.

kanji-testi