japonca kursu  

Japonya’da Eğitim Almak İsteyenler için Rehber

Bununla ilgili bir kaynak arıyordum ki Facebookta bir grup buldum. grup Japonyada yaşayan Türklerin bulunduğu bir grup. meraklıları için grubun adı ve adresi aşağıdaki linkde mevcut.

Japonyada Yasayan Turkler。。。トルコ & 日本!。。。Turkey&Japan

ve gördümki grup yöneticilerinden Japonyadaki sultandağlı İlhansan abimizin yapmış olduğu bir rehber gördüm. halen geçerli olduğunu söylediği bu rehberi değiştirmeden direk aktarıyorum. bu konuda yardıma ihtiyacı olan arkadaşların ilgili gruptan yardım istemeleri doğru olur.

buyrun rehber:

Japonya’da eğitim için gerekli olan yeterlilik şartları kaydolmak istediğiniz yüksek eğitim kurumunun türüne göre değişmektedir.

Orta öğretimini (lise de dahil olmak üzere) ve 12 yıllık okul eğitimini Japonya dışında tamamlamış olan bir öğrenci Japonya’da bulunan bir üniversiteye kabul edilmek için gerekli olan yeterlilik şartlarını taşıyor olacaktır. İlk ve orta öğrenimin 12 yıldan az olduğu bir ülkede eğitim gören bir öğrenci Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen bir kolej hazırlık kursunu tamamladığı takdirde ve 18 yaşından büyükse kabul için gerekli olan yeterlilik şartlarını taşıyor olacaktır. Uluslararası Bakalorya veya Abitur derecelerine sahip kişiler en az 18 yaşındadır ve Japonya’da bulunan bir üniversiteye kabul edilmek için gerekli olan yeterlilik şartlarını taşımaktadır.

Japonya dışında yüksek eğitim veren bir kurumda öngörülen kursları tamamlamış olan bir öğrenci, 16 yıllık okul eğitimini tamamlamış ise (tıp, dişçilik veya veterinerlik bölümlerinde doktora programlarına kaydolmak isteyenler için 18 yıl) Japonya’da yüksek lisans eğitimi veren bir okula kabul edilmek için gerekli olan yeterlilik şartlarına sahip olacaktır. Kolej mezunu seviyesinde veya daha yüksek bir seviyede akademik yeterliliğe sahip olarak Kabul edilen kişiler en az 22 yaşındadır (tıp, dişçilik veya veterinerlik bölümlerinde doktora programları için 24) ve yüksek lisans eğitimi veren bir okula Kabul edilmek için gerekli olan yeterliliğe sahiptir.

Orta öğrenimini Japonya dışında tamamlamış olan bir öğrenci uygun yaşa geldiğinde ve geçmek istediği okulun akademik yeterlilik seviyesine eşit veya üzerinde bir akademik yeterliliğe sahip olduğu kabul edildiği takdirde, ilgili öğrenci Japonya’da bir teknoloji kolejine geçiş yapabilir.

Japonca dili eğitimi veren kurumlar haricinde, kişi, özel eğitim kolejine kabul edilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

1) Japonya dışında 12 yıllık okul eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir (orta öğrenim de dahil olmak üzere). Ancak, bazı ülkelerde orta öğrenim sadece 10 veya 11 yıl sürdüğü için, bu öğrenciler Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen bir kolej hazırlık kursunu tamamladığı takdirde ve 18 yaşından büyükse kabul için gerekli olan yeterlilik şartlarını taşıyor olacaktır.

2) Aşağıda belirtilen üç kriterin birini karşılamaları ve özel eğitim kolejinde eğitim almak için gereken Japonca yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir:

· Japonca Eğitiminin Teşvik edilmesine ilişkin Dernek tarafından derecelendirilen ve Adalet Bakanlığı tarafından bildirilen Japonca dil eğitimi veren kurumda 6 ay veya daha fazla süreyle eğitim alınması;
·Japonya Uluslararası Eğitim Derneği ve Japonya Kurumu tarafından verilen Japonca Yeterlilik Sınavında 1. veya 2. seviyede olması;
·Japonya’da en az bir yıl süreyle ilkokul, ortaokul veya lise eğitimi almış olması gerekmektedir.

Burs İmkanları
Japon Hükümeti (Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı:MEXT) tarafından yürütülmekte olan burslu yabancı öğrenci sistemi çerçevesinde Türkiye’de; “Araştırma”, “Lisans” ve “Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları” olmak üzere 3 kategoride burslar veriliyor.

Japonya Hükümeti (MONBUKAGAKUSHO: MEXT) Araştırma Bursu
Üniversite mezunu olup, Japonya’da 1.5 veya 2 yıl süreyle (Japonca bilgisine sahip olunmaması halinde bu sürenin 6 aylık kısmı dil eğitimi için kullanılabilir) uzmanlık alanlarında araştırma yapmak isteyen kişilere yönelik bir burs programdır. Araştırma bursu olmasına rağmen Japonya’da Yüksek Lisans veya Doktora programına devam etmeye hak kazananlar da öğrenimleri süresince bu burstan yararlanabilirler. Düzenlenen sınavlarda başarılı olan 13 Türk öğrenci araştırma öğrencisi olarak Japonya’ya gönderilir. (Kontenjan, yıllara göre değişebiliyor.)

Burs Süresi:
Araştırma Öğrencileri için:
Nisan 20XX – Mart 20XX (24 ay) veya
Ekim 20XX – Mart 20XX (18 ay)

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına doğrudan kabul edilen öğrenciler için burs süresi, eğitimleri için gerekli süreyi ve 6 aylık Japonca eğitim süresini (gerekli olması halinde) kapsıyor.

Burs İmkanları:
Aylık Burs Miktarı: 170.000 Japon Yeni
Ulaşım: Türkiye – Japonya arasında gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Okul Harcı: Giriş sınavı ücreti, kayıt ve harç ücretleri

Konaklama: Yabancı öğrenci yurtları veya üniversitelere ait yurtlarda konaklama hakkı verilmekte olup, uygun yer bulunmaması durumunda ev kiralama konusunda öğrenci işleri bürosundan yardım hizmeti verilmektedir. Ancak tüm bu konaklama masrafları burslu öğrenci tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık Sigortası: Bir yıldan fazla Japonya’da yaşayacak yabancıların “Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi”ne kaydolmaları ve aylık prim ödemeleri zorunlu. Burslu öğrencilerin gelirleri belirlenen sınırın altında ise indirim imkanından yararlanabiliyor.

Başvuracak Adaylarda Aranan Temel Şartlar:
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
•35 yaşını aşmamış olmak.
•Üniversite mezunu veya son sınıf öğrencisi olmak.
•Adayların Japonya’da yapacakları çalışmanın alanı, üniversitede eğitimini gördükleri alan (veya ilgili bir alan) olmalıdır.
•İngilizce veya Japonca dillerinden en az birini bilmek. Ayrıca Japonya’da Japonca öğrenmeye istekli olmak. TOEFL, IELTS, KPDS, ÜDS veya Japonca Yeterlik Sınavı belgelerinden en az birinin başvuru dosyasına eklenmesi zorunludur. İngilizce belgesinin son 2 yıl içerisinde alınmış olması; Japonca Yeterlik Sınavı belgesinin de son 2 sınavdan birine ait olması gerekmektedir.
•Japonya’daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak.
•Burs süresince Japonya’da kalmasına bir engeli bulunmamak.

Japonya Hükümeti (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) Lisans Bursu
12 yıllık okul eğitimini tamamlamış ve Japon üniversitelerinde bir yıllık hazırlık eğitiminin (Japonca eğitimi) ardından 4 yıllık lisans eğitimi görecek kişiler için düzenlenen bir burs programıdır. Her yıl düzenlenen sınavlarda başarılı olan 1 ya da 2 aday Türk öğrenci branş öğrencisi olarak Japonya’ya gönderiliyor.

Burs Süresi: Nisan 20XX’den itibaren 5 yıl

Burs İmkanları:
Aylık Burs Miktarı: 134.000 – Japon Yeni
Ulaşım: Türkiye-Japonya arasında gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Okul Harcı: Giriş sınavı ücreti, kayıt ve harç ücretleri

Konaklama:
a) Burslunun Japonca hazırlık sınıfına devam edeceği ilk yıl ilgili okul yurdunda konaklama temin edilecektir.
b) Lisans eğitimi sürecinde ise yabancı öğrenci yurtları veya üniversitelere ait yurtlarda konaklama hakkı verilmekte olup, uygun yer bulunmaması durumunda ev kiralama konusunda öğrenci işleri bürosundan yardım hizmeti verilmektedir. Ancak tüm bu konaklama masrafları burslu öğrenci tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık Sigortası: Bir yıldan fazla Japonya’da yaşayacak yabancıların “Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi”ne kaydolmaları ve aylık prim ödemeleri zorunludur. Burslu öğrencilerin gelirleri belirlenen sınırın altında ise indirim imkanından yararlanabilirler.

Başvuracak Adaylarda Aranacak Temel Şartlar:
Aşağıda belirtilenler temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka o seneye ait başvuru bilgilerinin incelenmesi gerekmektedir. Detaylı başvuru bilgileri, sadece başvuru dönemlerinde internet sayfasında yer alır.

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
•Her sene için Japonya tarafından belirlenen tarihler arasında doğmuş olmak.
•Lise mezunu veya son sınıf öğrencisi olmak.
•İyi derecede İngilizce bilmek. (Akademik sınav dili İngilizce’dir.)
•Japonya’da Japonca öğrenmeye ve lisans eğitimini Japonca olarak yapmaya istekli olmak.
•Japonya’daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak. Bulaşıcı hastalığı olmamak.
•Burs süresince (Nisan 20XX’den itibaren 5 yıl) Japonya’da kalmasına bir engeli bulunmamak.
Seçim üç aşamalı yapılmaktadır: (A) Ön Eleme, (B) Yazılı Akademik ve Yabancı Dil Sınavı, (C) Mülakat Sınav.

Japonya Hükümeti (Monbukagakusho: Mext) Meslek Yüksek Okulu Bursu Seçim Takvimi

Japonya Hükümeti Japonya Büyükelçiliği aracılığıyla toplam 3 yıl süreyle, Japonya’daki meslek yüksek okullarında (Senshu-gakko) eğitim görme ve aylık 125.000 Japon Yeni burs veriyor.

Japonya Büyükelçiliği başarılı birkaç adayı Japonya’ya tavsiye etmektedir. Ancak tavsiye edilen adaylar Japonya’daki değerlendirme sonucu kabul edilmeyebilmektedir.

Şartlar:

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
•Her sene için Japonya tarafından belirlenen tarihler arasında doğmuş olmak.
•Lise mezunu veya son sınıf öğrencisi olmak.
•Japonca öğrenmeye ve eğitim dili Japonca olan üniversitede eğitim almaya istekli olmak.
•Japonya’daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak. Bulaşıcı hastalığı olmamak.
•Burs süresince (Nisan 20XX’den itibaren 3 yıl) Japonya’da kalmasına bir engeli bulunmamak.

Japonya Hükümeti (Monbukagakusho: Mext) Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları Bursu

Türkiye’deki üniversitelere kayıtlı, temel olarak Japon Dili ve Edebiyatı konularında eğitim görmekte olan ve Japon üniversitelerinde 1 yıllık staj eğitimi (dinleyici öğrenci ve benzeri sıfatıyla) görecek olan öğrenciler için düzenlenen bir burs programıdır.

Her yıl Nisan ayında düzenlenen sınavlar neticesinde Japonya’da eğitim görmesi için gönderilecek öğrencilerin sayısı o yılın bütçe imkanlarına göre değişiklik göstermektedir.

Dil Okulu

Lisans veya yüksek lisans eğitimi almak için Japonca eğitim veren bir üniversiteye gitmek isteyen yabancı öğrenciler için iki çeşit Japonca eğitim kuruluşu bulunmaktadır.

1. Özel Üniversitelerin Yabancı Öğrenciler için Sunduğu Japonca Hazırlık Kursları
Özel üniversiteler tarafından sunulan, yabancı öğrencilere yönelik Japonca hazırlık kursları Okul Eğitim Kanunu’nda tanımlandığı üzere üniversite öğretim programı içerisindeki olağan derslerden oluşmaktadır. Bu kursların hedefi Japonca diline, toplumuna ve kültürüne ilişkin hazırlık eğitimi vermek ve öğrenci veya araştırmacı olarak kolejlere veya üniversitelerdeki lisans veya yüksek lisans programlarına girmek isteyen öğrenciler için gerekli olan diğer konularda eğitim vermektir.

Öğretilen konular arasında Japonca, Japon toplum ve kültürü ve diğer temel çalışmalar bulunmaktadır ve bu konular genellikle Japonca olarak öğretilmektedir. Ancak, İngilizce olarak eğitim veren bazı okullar da bulunmaktadır. Özel üniversiteler tarafından sunulan özel dersleri alan öğrenciler “Kolej Öğrencisi” olarak kabul edilmektedir.

Yabancı öğrencilere yönelik Japonca hazırlık kursları 68 özel üniversite ve kolejde sunulmaktadır. Her bir yabancı öğrencinin Japonya’da eğitim görme sebebi, eğitim alanı ve gelecekteki hedefleri (örnek olarak hazırlık kursunu tamamladıktan sonar yapmak istedikleri) göz önünde bulundurarak kendisi için en uygun olan programı seçmesi önemlidir. Okula bağlı olarak, Japonca hazırlık kursunu aldıkları üniversitede kalan öğrenciler, kabul seçim sürecinden feragat gibi özel hak ve prosedürlerden yararlanabilirler.

● Yabancı Öğrenciler için Özel Üniversiteler/Kolejler tarafından sunulan Japonca Hazırlık Kurslarının Listesi

Bu programlar, öğrencilerin Japonya’da yüksek eğitim almak isteyen öğrenciler için hazırlanmış Japonca dili hazırlık kurslarıdır. Bağlı okullarda eğitim alan öğrencilerle sınırlı olan üniversiteler arası değişim programları bu listeye dahil edilmemiştir.

Özel üniversiteler tarafından yabancı öğrencilere yönelik olarak yapılan Japonca dili hazırlık kurslarına kabul edilmek üzere başvuruda bulunmak için, öğrencinin kaydolmak istediği programı (okulu) seçmesi ve okuldan başvuru belgelerini talep etmesi gerekmektedir. Öğrencinin en az 12 yıllık ilk ve orta öğrenimi (ilkokul, ortaokul ve lise) tamamlamış olması gerekmektedir. Ülkesindeki sistem sebebiyle öğrencinin orta öğreniminin 12 yıldan az bir sürede tamamlanmış olması durumunda, öğrencinin aşağıda belirtilenlerden birini uygulaması gerekecektir:

o(1) Kendi ülkesinde yüksek eğitim veren bir kuruma (örnek olarak üniversite) kaydolacaktır ve bu kurumda, eğitim süresini 12 yıl veya belirtilen daha fazla yıl sayısına tamamlamak için gerekli olan yıl sayısını doldurana kadar eğitim alacaktır.
o (2) Üniversiteye girmek için Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ön eğitim kurslarına kaydolacak ve bu kursları tamamlayacaktır.

2. Japonca Dili Eğitiminin Teşvik Edilmesi için Kurulan Dernek Tarafından Tasdik Edilen Japonca Dil Eğitimi Veren Kurumlar
o Japonca Dili Eğitiminin Teşvik edilmesi için kurulan Dernek Japonya’da yabancı öğrenciler için “Japonca dil eğitimi veren kurumlar” olarak kabul edilen okulları inceleyen ve tasdik eden bir organdır. 395 adet kurum vardır. Üniversitelere, yüksek lisans eğitimi veren okullara vb gitmek için Japonca dil eğitimi veren özel eğitim kolejlerinde (mesleki eğitim kolejleri), çeşitli okullarda veya benzer okullarda eğitim almak isteyen öğrencilerin standartları (Japonca dil eğitimi ve gelişimi için çalışan Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı konseyi tarafından belirlenen) karşılayan bir Japonca dil eğitimi veren ve Japonca Dili Eğitiminin Teşvik edilmesi için kurulan Dernek tarafından tasdik edilmiş bir kurumu seçtiklerinden emin olması gerekmektedir.

Bu tür Japonca dil eğitimi veren kurumda eğitim alacak öğrenciler Japonya’ya “Kolej öğrencisi” veya “Kolej öncesi öğrenci” vizesi alarak girebilirler.

İyi Bir Japonca Dil Eğitimi Veren Kurum Seçmek için Kriterler Nelerdir?
Japonca dil eğitimi veren birçok kurum vardır ve bu kurumlar şekil/organizasyon vb. açıdan farklılık göstermektedir. Japonya’da başarıyla eğitim görmek için atılacak ilk adım öğrenci için uygun olan yüksek kaliteli bir Japonca dil eğitimi veren kurumun seçilmesidir. Uygun bir Japonca dil eğitimi veren kurum seçilirken dikkat edilmesi gereken ana hususlar aşağıda belirtilmiştir:

(1) Okulların En Çok Öğrenci Kabul Ettiği Ülkeler

Her bir Japonca eğitim veren dil okulunun belirli ülke ve bölgelerden gelen öğrencileri kabul etme eğilimi vardır. Örnek olarak, özellikle Kore’den, Çin’den veya Kanji karakterlerinin kullanılmadığı diğer ülkelerden gelen öğrencileri kabul eden okullar olabilir.

(2) Daha Yüksek Seviyeli Okullara Giden Öğrencilere Ait Kayıtlar

Bir öğrenci Japonca dil eğitimi veren bir kurumda Japonca öğrendikten sonra üniversiteye gitmek istiyorsa, mezunları öğrencinin gitmek istediği üniversiteye girmiş olan okulları tercih etmelidir. El kitapçığında Japonca dil eğitimi veren kurumlarda eğitim alan öğrencilerin mezun olduktan sonra ne yaptıkları anlatılmaktadır. El kitapçığında ayrıca geçmişteki öğrencilerin Japonca Yeterlilik Testinde ve Uluslararası Öğrenciler için Japon Üniversitelere Kabul Sınavındaki başarılarına ilişkin kayıtlar bulunmaktadır ve bu kitapçık ayrıca her bir okulun eğitim kalitesinin öğrenilmesine ilişkin olarak yararlıdır.

(3) Okullardaki Doluluk Oranı

Öğrenci sayısı okul kapasitesinin altında olan okullara dikkat ediniz. Bu okullardaki öğrenciler Göç Bürosu tarafından, ikametgah durumlarına ilişkin olarak katı denetimlere tabi tutulmaktadır çünkü bir çok öğrenci geçmişte okulun kayıtlı öğrencileri yönetmede problemleri olabileceğini öne sürerek, vize sürelerinden daha fazla sure boyunca ülkede kalmıştır. Kayıtlı öğrencilerin kapasitesi ve adedi okulun el kitapçığında yazılıdır. El kitapçığına dahil edilmese de, vizelerinin süresi dolduğu halde yasal olmayan şekilde Japonya’da kalan öğrencilerin okulları Göç Bürosu tarafından “izlenecek okullar” olarak kabul edilmektedir ve dikkatli denetimlere tabi tutulmaktadır.

(4) “Kolej Öncesi Öğrenci” ikamet Süresi

“Kolej öncesi öğrenci”ye verilen ikamet süresi okullara bağlı olarak altı ayla bir yıl arasında değişmektedir. Bir yıllık ikametgah alınan okullar kayıtlı öğrenciler için yüksek yönetim seviyesi gösteren okullardır. Kayıtlı öğrencilerin yönetimini iyi şekilde sağlayan okullarda, öğrencilerin, Göç Bürosu tarafından, “Kolej Öğrencisi” ikametgah durumunda olanlarla benzer şekilde, ikametgah durumları dışındaki faaliyetlere katılmalarına izin verilmektedir.

(5) Okulun Konumu (Tokyo veya Osaka yakınlarındaki büyük şehirleri veya yerel şehirleri seçmek için)

Büyük şehirlerdeki yüksek geçim masrafları dezavantaj olsa da avantajları da vardır. Örnek olarak, öğrencilerin büyük şehirlerde yarı zamanlı iş bulmaları daha kolaydır. Yerel şehirlerde ise, yurtlar da dahil olmak üzere konaklama imkanı sunan daha fazla okul bulunmaktadır ve geçim masrafları büyük şehirlerdeki geçim masraflarından daha düşüktür. Öğrencilere kendileri için en uygun olan şehirleri seçmeleri tavsiye edilmektedir.

(6) Kursun İçeriği

Kursun hedeflerinizi karşılayıp karşılamadığını araştırınız. Örnek olarak genel bir dil kursu mu yoksa üniversiteye gitmek isteyenler için tasarlanmış bir kurs olup olmadığını inceleyiniz. Ayrıca, kayıt programının ve eğitim döneminin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını göz önünde bulundurunuz.

(7) Sınıf Gruplamaları

Sınıfların Japonca yeterlilik seviyeleri doğrultusunda gruplanıp gruplanmadığını göz önünde bulundurunuz. Bu sayede, Japonca seviyenize uygun bir sınıfta eğitim alırsınız. Ayrıca, okulun bu amaçla yerleştirme sınavı yapıp yapmadığını öğreniniz.

(8) Temel konular

Japonca eğitim veren dil kurumu üniversiteye kayıt için gerekli olan temel konularda ders vermekte midir?
Japonca dilinin yanı sıra, üniversiteye kayıt için gerekli olan temel konulara ilişkin (İngilizce, matematik, fizik, kimya, dünya tarihi vb) derslere katılmak istemeniz durumunda, okulun bu dersleri verip vermediğini teyit ediniz.

(9) Konaklama

Lütfen dil kurumunun kendi yurdu olup olmadığını teyit ediniz. Eğer kendi yurdu yoksa, okula size daire gibi konaklama yerleri bulup bulmayacağını ve bu konaklama masraflarını karşılayıp karşılamayacağını vb. sorunuz.

(10) Ek Eğitime Yönelik Rehberlik

Okul ek eğitime yönelik rehberlik hizmeti sağlıyor mu? Size ek bilgi sağlayacak bir programı var mı?

(11) Kendi Ülkenizde İlk ve Orta Öğretimi Aldığınız Yıl Sayısı

Eğer Malezya veya Filipinler gibi ülkelerden geliyorsanız ve sadece 10 veya 11 yıl süreyle ilk ve orta öğretim gördüyseniz, lütfen Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı tarafından belirlene kolej hazırlık kursları sunan bir okul seçiniz.

Okul Türleri
Japonya’da eğitim almanın en büyük faydası akademik çevresidir. Bu çevrede öğrenciler en gelişkin teknolojileri öğrenebilir ayrıca Japonya’nın savaş sonrası ekonomik olarak büyümesini sağlayan bilgileri de öğrenebilirler.

Elektronik, Japon edebiyatı, tıp, uluslararası işletme alanları da dahil olmak üzere, Japonya’da bulunan üniversiteler ve diğer yüksek öğretim kurumları her türlü alanda eğitim vermektedir. Birçok Yüksek öğretim kurumunda, Üniversiteler ve kolejler gibi, çok iyi donanımlı araştırma bölümleri, bilgisayarlar ve kütüphaneler bulunmaktadır ve öğrenciler araştırmalarını mükemmel bir çevrede yapmaktadırlar.

Üniversiteler (Lisans)
Japonya’da 87 devlet, 86 belediye, 553 özel, toplam 726 kadar üniversite bulunmakta. Bir üniversitenin eğitim süresi tıp, dişçilik ve veterinerlik bölümleri haricinde dört yıl, bu bölümlerin eğitim süreleri altı yıldır. Belirli üniversitelerdeki derslere ilişkin bilgi almak için Japan Student Services Organization’ın (JASSO) (Japonya Öğrenci Hizmetleri Organizasyonu) internet sitesini inceleyebilirsiniz:

http://www.jasso.go.jp/

Yüksek lisans derecesi veren okullar
Yüksek lisans derecesi veren bir okulun eğitim süresi master veya doktora programı alıp almamanıza göre değişmektedir. Yüksek Lisans programı iki yıl, doktora programı da beş yıldır. Genellikle, doktora programı ilk dönem (iki yıl; yukarıda belirtilen master programına uygulanabilir) ve son dönem (üç yıl) olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak, tıp, dişçilik ve veterinerlik alanlarındaki doktora programlarının süresi dört yıldır (bu programlara ilgili alanlarda altı yıllık üniversite eğitiminin tamamlanması ile başlanır. Bazı üniversiteler beş yıllık, bazıları ise sadece son üç yılı kapsayan doktora programları sunmaktadır.

Belirli yüksek lisans derecesi veren okullar hakkında bilgi almak için lütfen Asian Students Cultural Association (Asya Öğrencileri Kültürel Birliği) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

http://www.jpss.jp/

Kolejler
Eğitim süresi departmana bağlı olarak iki veya üç yıldır. Çoğu departman ev ekonomisi, insan bilimi, eğitim ve sosyoloji alanlarına ilişkindir.

Özel eğitim kolejleri
İkinci öğretim dersleri veren özel eğitim okullarına özel eğitim kolejleri denmektedir. Bu okullar Japonya’daki yüksek eğitim kurumlarıdır. Bu okullar beceri, teknoloji ve yaşamda ihtiyaç duyulan bilgiler üzerinde verdikleri eğitimin yanı sıra, mesleki eğitim de vermektedirler. Eğitim süresi bir yıl veya daha fazladır ancak birçok dersin uzunluğu iki yıldır.

Teknoloji kolejleri
Teknoloji kolejleri lise mezunu öğrencilere beş yıllık eğitim sağlamaktadır (deniz ticareti eğitimi için beş buçuk yıl) Japonya’da yaklaşık 60 teknoloji koleji bulunmaktadır. Bu okullar diğer alanların yanı sıra, mühendislik ve deniz ticareti alanlarında da dersler sunmaktadırlar.

Not: Bazı üniversiteler ve yüksek lisans derecesi veren okullar, tam zamanlı öğrencilerin yanı sıra, derecesiz kredi alan öğrencilere, denetçilere ve araştırma öğrencilerine dersler sunmaktadırlar.

.Okul Türleri
Başvuru Çizelgesi

ADIM
TARİH
UYGULAMA

1
Plan ve bilgi toplama

Tam olarak ne istediğini netleştir.

2
Japon dil kurumlarından bilgi talep edilmesi
Nisan-Haziran
Ekim-Aralık
Seçtiğin bazı dil kurumlarından başvuru formu ve okul broşürlerini bul

3
Okul seçimi
Eylül
Şubat
Elindeki bilgileri kontrol et ve seçimlerini ele

4
Formların teslim edilmesi
Eylül-Kasım
Şubat-Nisan
Başvuru formunu ve gerekli evrakları gönder

5
Başvuru formunun onaylanması
Ocak-Mart
Temmuz-Eylül
Onay mektubunu al

6
Göçmenlik prosedürleri
Vize başvuru formunu ve ikametgah sertifikanı al

7
Japonya’da okumak için hazırlık
Okul harcını öde ve kalacak yer bak.

8
Uçuş rezervasyonu – gidiş
Uçak bileti rezervasyonu ve sigorta yaptırımını yap

9
Ülkeye giriş izinleri

10
Seçilen okula kayıt ve ders almaya başlama
Japon dil kurumuna kayıt

Nisan (1 veya 2 yıllık kurs)
Ekim (1,5 yıllık kurs)

11
Üniversite ve meslek yüksek okullarından bilgi talebi
Nisan-Mayıs
Seçtiğin bazı dil kurumlarından başvuru formu ve okul broşürü bul

12
Okulların seçimi
~Haziran
Elindeki bilgileri kontrol et ve seçimlerini ele

13
EJU başvuru formu (gerekiyorsa)
Temuz
EJU’ya Başvur

14
Başvuru formunun teslim edilmesi
Ağustos-Ekim
Başvuru formunu ve gerekli evrakları gönder

15
Sınava girilmesi
Kasım-Şubat
Başvuru sahibi ile ön görüşme. EJU, Japonca sınavına giriş vs..

16
Başvurunun onaylanması
Ocak ~Mart
Onay mektubunu al

17
Göçmenlik prosedürleri
Vize başvuru formunu ve ikametgah sertifikanı al

18
Japonya’da okumak için hazırlık
Okul harcını öde ve kalacak yer bak.

19
İkametgah statusu değişimi başvurusu

20
Uçuş rezervasyonu – gidiş
Uçak bileti rezervasyonu ve sigorta yaptırımını yap

21
Kabul prosedürleri

22
Japon dil kurumundan mezuniyet

23
Onay alınan kuruma kabul
Üniversiteye / meslek yüksek okulu kabul
* Ayrıca Ekim kayıt dönemli okullar bulunmaktadır.

Nisan

24
Mezuniyet
Mart

Doktora
Doktora programı beş yıldır. Doktora programı genellikle ilk dönem (iki yıl) ve son dönem (üç yıl) olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak, tıp, dişçilik ve veterinerlik alanlarındaki doktora programlarının süresi dört yıldır (bu programlara ilgili alanlarda altı yıllık üniversite eğitiminin tamamlanması ile başlanır).

Bazı üniversiteler beş yıllık, bazıları ise sadece son üç yılı kapsayan doktora programları sunmaktadır.

Belirli yüksek lisans derecesi veren okullar hakkında bilgi almak için lütfen Asian Students Cultural Association (Asya Öğrencileri Kültürel Birliği) internet sitesini ziyaret ediniz.

 

http://www.jpss.jp/en/

 

Yüksek Lisans

Japonya’da master, doktora yada post doktora yapmak sanıldığı gibi pek zor değildir. Japonya’da yüksek lisans eğitimini burslu yapmanın bir çok yöntemi mevcuttur.

Monbukagakusho (MEXT) Bursu
Monbukagakusho bursu, Japon hükümeti tarafından her yıl kendi alanında başarılı çalışmalar yapmaları için lisans ya da yüksek lisans seviyesinde bulunan binin üzerinde öğrenciye verilmektedir. Aylık 1700 doları bulan burs, ayrıca tüm okul masraflarını karşıladığı gibi öğrenciye bir seferlik ülkesine gidiş dönüş bileti de sağlamaktadır.

Burs tamamen karşılıksız olup asistanlık yapma zorunluğunuz yoktur. Üstelik dil eğitimi tamamen İngilizcedir. Bu burs genellikle araştırma bursu olarak verilmektedir. 1.5-2 sene süreli olan bu burs, araştırmanın ardından master ve doktora programlarına girilmesi durumunda uzatılabilmektedir.

MEXT Bursuna Nasıl Başvurulur?
Monbukagakusho bursuna Türkiye’de iken başvuru iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi Japonya’dan bir hoca arcılığıyla başvurma diğeri ise Türkiye’deki Japon büyükelçiliği aracılığıyla başvurmadır.

1. Japonya’dan Öğretim Üyesi Aracılığıyla Başvuru

Monbukagakusho bursuna başvuruda kullanılabilecek bu yöntem öğrencinin bağlantıya geçtiği öğretim üyesi aracılığıyla bursa başvurmasıdır. Biz JATEF olarak bu yöntemin daha etkili olduğunu tespit ettik. Bu şekildeki başvuru araştırmadan daha çok doğrudan master ve doktora için başvuru durumunda kullanılmaktadır. Yapmanız gereken tek şey çalışma konunuz ile ilgili bir hoca tespit edip bu öğretim üyesini ikna etmektir.

Bu şekilde burs başvuruları Ekim ayında başlayıp Aralık başında bitmektedir. Dolayısıyla Eylül-Ekim ayında bir öğretim üyesi bulunması gerekir.

2. Türkiye’deki Japon Büyükelçiliği Aracılığıyla Başvuru

Son yıllarda elçilikçe gönderilen öğrenci kontenjanı yavaş yavaş artmakla birlikte en son bu sayı master ve doktora için 13’e yükseltildi. 13 kişi az bir rakam gibi görünmekle birlikte burs için başvuran aday sayısı da 50 den fazla olmamaktadır. Bu burs önceleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla verilirken son yıllarda bursun dağıtımından memnun olunmadığı için burs dağıtımını bizzat elçilik gerçekleştirmeye başlamıştır. Şu anda öğrenci seçimleri daha önce Japon hükümetinin bursuyla Japonya’da kalmış ögretim görevlilerinin oluşturduğu bir heyet aracılığıyla elçilik tarafindan yapılmaktadır.

Bu burs, araştirma bursu seklinde olup süresi 1.5 veya 2 yıllıktır. Başvurular Mayıs ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

Gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru için gereken belgelerin ayrıntılı listesini konsolosluk ve elçilikten temin etmek mümkün olup bu belgeler arasında temel olarak :

– Diploma
– Transkript (not dökümü)
– İngilizce veya Japonca dil yeterlilik belgesi (IELTS, KPDS veya TOEFL -500,550 civarında bir alt baraja gerekmektedir- sınavlarından birisinin sonuç belgesi)
– Araştırmayı birlikte yapacağınız öğretim üyesinin bursu aldığınız takdirde sizinle çalışmayı kabul ettiğine dair kabul belgesi olarak sıralanabilir.

Ön elemenin ardından seçilen adaylar mülakat için çağırılmaktadır. Mülakat sonunda da gidecek kişiler ve yedek liste belli olmaktadır. (Temmuz ayında)

BENZER YAZILAR

29 responses on "Japonya'da Eğitim Almak İsteyenler için Rehber"

  1. Eftelya’in profil fotoğrafı

    ortaokul öğrencisiyim ve liseyi japonyada okumak istiyorum. Ailemin de onayı var acaba hangi sınavlara girmeliyim. Neler yapmalıyım? anlatırsanız çok sevinirim…

  2. 1 2

Bir mesaj bırak